ผู้ผลิตรถยนต์สามล้อบรรทุกส่วนบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซูโมต้า"
  • English
  • ไทย
คลิป VDO เรียนรู้รถสามล้อก่อนตัดสินใจซื้อ

คลิป VDO เรียนรู้รถสามล้อก่อนตัดสินใจซื้อ

1. เครื่องยนต์

2. คัสซี และ กระบะ

3 .แบ๊ตเตอรี่ และ ระบบไฟ

4. เครื่องยนต์และน้ำมัหล่อลื่น

5. ที่มาและวัตถุประสงค์ ซูโมต้า

6. เกียร์ทด

7. จดุเด่นและข้อแตกต่าง

8. เปิดใจผู้บริหาร

9. ก่อนตัดสินใจซื้อรถสามล้อ

10. รถสตาร์ทไม่ติด ทำยังไง?

11. ซูโมต้า ตอบโจทก์ รวม 10 คลิป Non Stop 1 ชม