ผู้ผลิตและประกอบรถปิ๊กอัพอเนกประสงค์ รถ 3 ล้อ ภายใต้แบรนด์ "ซูโมต้า"
  • English
  • ไทย
ความลับของซูโมต้า

ความลับของซูโมต้า

ความลับของ นวัตกรรม ซูโมต้า

3 ล้อ จอมพลัง คุณภาพระดับมาตรฐานโลก ซูโมต้า ไม่ใช่ได้มาในค่ำคืน แต่ได้ผ่านกระบวนการวิจัย พัฒนามาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้รถ กรุณาดูข้อเท็จจริงด้วยตัวท่านเอง โปรดระมัดระวัง อย่าเชื่อคำแอบอ้าง หรือ สินค้าเลียนแบบ การให้ข้อมูลที่ทำให้ ซูโมต้า เสื่อมเสียจาก 3 ล้อ รายอื่นๆ ซูโมต้าจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และอาญาจนถึงที่สุด ! 

ปณิธานของซูโมต้า คือ Better Tomorrow การพัฒนางานที่ดีที่สุด คือต้องแข่งขันกับตัวเองอยู่เสมอ ปีหน้าต้องทำให้ดีกว่าปีนี้ !