ผู้ผลิตรถยนต์สามล้อบรรทุกส่วนบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซูโมต้า"
  • English
  • ไทย
สมาคมการค้ารถสามล้อและมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า ร่วมกันปลดล๊อคการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อ
22ส.ค.ไม่มีความเห็น
สมาคมการค้ารถสามล้อและมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า  ร่วมกันปลดล๊อคการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อ
admin สิงหาคม 22, 2022 ไม่มีความเห็น

สมาคมการค้ารถสามล้อและมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า ร่วมกันปลดล๊อคการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อ

สมาคมฯ ร่วมกันหารือปลดล๊อคข้อจำกัดรถสามล้อไฟฟ้าให้จดทะเบียนได้

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม  2565 เวลา  13.30 น. ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย นายกสมาคมการค้ารถสามล้อและมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า  และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกันต่อสู้ปลดล๊อคข้อจำกัดการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลและสาธารณะเรื่องข้อจำกัดในเรื่องคุณสมบัติ ผู้ขอจด ข้อจำกัดในเส้นทางการใช้รถ ข้อจำกัดในจำนวนรถที่ขอจด และ เนื่องจากวิวัฒนาการยานยนต์ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก 

จากเดิมอนุญาตให้จดทะเบียนได้เฉพาะรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเพลาเพียงอย่างเดียว  เพิ่มเติมรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปด้วย  เพื่อให้ทันยุค ทันสมัย ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพของคนรากหญ้า และคนพิการที่ต้องการใช้รถสามล้อราคาประหยัด เพื่อพอเหมาะพอควรกับอาชีพ และ กิจการของตน ไม่ต้องเพิ่มภาระไปกู้หรือผ่อนรถแพงๆ  สามารถนำรถยนต์สามล้อที่จดทะเบียนมาประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างอาชีพแก่ตนและ ครอบครัว  หรือ ใช้พาหนะในการลำเลียงสินค้า หรือผลผลิตการเกษตรจากสวน ไปยังตลาดได้ด้วยตนเอง ตามสารพระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริต สร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาชนชาวไทย   ตอบสนอง วาระแห่งชาติ ในการสนับสนุน ยานยนต์ไฟฟ้า EV เพื่อลดโลกร้อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   ปัจจุบัน ผู้ประกอบการสมาคมฯ มีทั้งผู้ผลิตรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และ สาธารณะ พลังงานน้ำมัน , พลังงานไฟฟ้า และ ดัดแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า EV Conversion ทั้งแบบบรรทุก ต่อตู้ และ โดยสาร อีกทั้งยั้งมีคณะจารย์ จากมหาวิทยาลัย ด้านวิศวกรรม นักวิชาการ ผู้อำนวยการจากกรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม  กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  คณะกรรมมาธิการ และ สว. สส. จากพรรคการเมืองต่างๆมาร่วมสนับสนุน เนื่องจากเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และ มีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม  ทุกฝ่ายมีความภาคภูมิใจที่ได้เสียสละ ทำงานแก้ไขสิ่งที่ผิด ล้าสมัย เป็นสิ่งที่ถูก เปิดโอกาสให้คนไทยได้ลืมตาอ้าปากได้ ด้วยการพึ่งพาตนเอง !

รถสามล้อคุณภาพดี ถูกกฏหมาย และปลอดภัยกว่า

ลูกค้าของเรา
You may also like: