ผู้ผลิตรถยนต์สามล้อบรรทุกส่วนบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซูโมต้า"
  • English
  • ไทย
Products Sumota

Products Sumota

รถสามล้อไฟฟ้า

New!! SUMOTA V-MAX EV / V-CAB EV

New!! SUMOTA V-STROM

New!! SUMOTA V-THUNDER

New!! SUMOTA EGO-4

New!! SUMOTA V-Titan


รถสามล้อไฟฟ้า

SUMOTA  SMARTY 130

รถสามล้อไฟฟ้า

SUMOTA ROCKY 130

รถสามล้อไฟฟ้า

SUMOTA E-MAX 200

รถสามล้อไฟฟ้า

SUMOTA E-CAB 200

รถสามล้อ SUMOTA รุ่น I-JUMBO 250 CC

SUMOTA I-JUMBO 250 CC

รถสามล้อไฟฟ้า

SUMOTA E-GAB 200 CC รถสามล้อเก็บขยะอัตโนมัติ


สนใจรถสามล้อรุ่นไหน…กรุณาสอบถามบริษัทฯอีกครั้ง …เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง